Scanning af dokumenter og bøger

Dokumentscanning er scanning af løse sider med tekst og evt. med billeder. Det kan fx. være scanning af erindringer, eksamensopgaver mv. Desuden kan tidsskrifter mv. skæres op til enkeltsider og scannes som dokumenter. Scanning af bøger er scanning af indbundne publikationer.

Scanning af dokumenter og bøger 
Scanning til pdf 300 dpi, løse ark (1)3,99 kr./side
Scanning til pdf 300 dpi, bøger (1)9,99 kr./side
Startpris pr. pdf dokument30,00 kr.

(1) Pris baseret på alm. løse papirsider max ca. A4, der kan passere en scanner med arkføder.
(2) Indbundne dokumenter og løse ark, der ikke kan passere en scanner med arkføder, max ca. A4.
Mindste-bestilling 375 kr ( Pris for USB-RAM eller andet kan indgå i dette beløb).

Scanning til pdf filer med OCR

Dokumenter og bøger med tekst scannes som pdf filer. Det gør det nemt at læse dokumenterne på skærmen og at dele dem med andre. Som standard gemmes som søgbar pdf med OCR tekst-genkendelse. OCR betyder “Optical Character Recognition”. Dvs. scannerprogrammet kan genkende de enkelte bogstaver i den scannede tekst. Du kan søge på ord i teksten, og du kan copy-paste dele af teksten til andre dokumenter – fx. til Word. OCR fungerer med mange forskellige skrifttyper, tabeller mv, men ikke med håndskrift.

Sådan foregår dokumentscanning

Scanningen af dokumenter i løse ark foregår på en Kodak dokumentscanner. Der scannes i max. A4 størrelse ( plus lidt ekstra ). Der kan scannes både enkelte og dobbeltsidede dokumenter. Hvis der er tale om indbundne publikationer, som fx. tidsskrifter skal de skæres op inden scanning.

Sådan foregår scanning af bøger

Scanning af bøger foregår på en Kodak Alaris flatbedscanner, der kan scanne helt ud til kanten, således at siderne kan ligge helt fladt på scanneren.

Priser incl. moms. Forbehold for fejl og prisændringer. Tilbud u. f.